Снимка ОУ Вапцаров.jpg

Ива Русинова от училище „Никола Вапцаров“ за участието си в проекта DESC

/автор: Маги Благоева/

Учителят, който основно движи международния проект по Еразъм DESC „Демократично образование в държавните училища“ в нашето училище-партньор „Никола Вапцаров“ в село Селановци, е Ива Русинова.
Попитахме я за нейното мнение за проекта, демократичното образование и образователната ни система:

Какво те привлече в проекта?
Главно ме привлече идеята, че е нещо ново за нашето училище. Голямо предизвикателство е едно малко училище, в едно хубаво българско село, да участва в проект от международен характер. Тук сме близо до природата и децата успяват да усетят вятъра, дъжда, слънчевите лъчи. В нашето училище през годините са се провеждали и много извънкласни дейности свързани с природата, проекти свързани с метода „учене чрез правене“, така че в една или друга степен имаме някакви малки прояви свързани с демократичното образование, но не сме го наричали така.
Другото нещо, което ме привлече е търсенето на начин за осъвременяване на методите на работа с децата, насочването на тяхното внимание към практичната част от образователния процес, защото като учител за мен е важно моите ученици да успяват в живота, да сбъдват мечтите си и да вървят смело по своя път.

Какви според теб са предимствата на демократичното образование?
Според мен предимствата са в зачитането на другите като личности, уважението и любовта. На пръв поглед обикновени неща, но съществени за една нормално функционираща общност – каквато е нашето училище в Селановци. Принципите на демократичното образование като толерантността, любопитството, уменията за справяне в конфликтни ситуации, задаването на въпроси и търсенето на отговори, са важни за бъдещото изграждане на една личност. Важно е всяко дете да успее да открие това, което умее да прави, защото то ще му гарантира успех. Като училище – партньор в този проект, силно искам да успеем да вземем най-доброто и да го приложим на практика.

Смяташ ли, че държавните училища могат да заимстват успешно елементи от модела? Кои елементи според теб могат да се приложат?
Някои са приложими, но някои не, защото има доста голяма нормативна уредба, с която трябва се съобразяваме. Всяко едно училище може да открие тези методи, които са приложими при неговите условия и да ги използва ефективно. Всичко е въпрос на избор, направен с мисъл за децата и вяра в тях.
Каква според теб би била промяната (какви биха били резултатите) в училищата, ако това се случи?
Вярвам, че имаме учители които са готови да търсят алтернативни начини за преподаване с цел привличане вниманието на децата, преодоляване на вътрешни бариери, събуждане на любопитството в тях. Много често се срещаме с агресията в училище, но прилагайки някои от принципите на демократичното училище, може би ще успеем да се справим с този проблем.

Смяташ ли, че образователната ни система има нужда от промяна и ако да – какво според теб е най-нужно и важно да се промени?
Това е много болен въпрос за съвременния български учител. Една система, за да функционира адекватно на условията, трябва да се адаптира и променя. Децата са съвсем други в сравнение с преди 10-20 години. Начинът на живот е различен. Учителите трябва да се научим, че промяната е хубаво нещо – тя води към прилагането на адекватни, навременни и успешни практики. Ние имаме свободата в това отношение, затова работейки с мисъл за селановските деца и тяхното бъдеще, вярвам че можем да постигнем успех.

Kartinka za Erasum 2

 

 

 

 


За да не пропускате новините от нас, най-сигурният начин е да се абонирате чрез ТОЗИ ЛИНК.

Вашият коментар