Демократично образование

Силно демократично общество се гради от свободни и активни граждани. За да бъдеш такъв обаче е необходимо средата, в която растеш, да те учи и насърчава да познаваш и пазиш демократичните ценности.

Това са училища, в които са важни достойнството на децата, уникалните им качества и таланти и възможността да ги проявят.

Демократичният образователен модел се базира на два основни стълба:

Свободно, естествено, самонасочено учене

 

Демократичното образование дава възможност на детето за избор на занимания и дейности спрямо личните интереси и предпочитания. Всяко дете е свободно да определя своята учебна програма, да взема решения кога, какво, как и с кого да учи. „Самонасочено“ учене идва от английското „self-directed learning“, може да се срещне и като „самоинициирано“.

IMG_20160309_141102

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Демократично самоуправление на училището

Демократичното училище е самоуправляваща се общност – това означава, че училището се управлява от Общността, която го формира – учениците, учителите и родителите. На седмично събрание учители и ученици взимат решения чрез дискусии и гласуване, при което всеки има равностоен глас. Родителите имат възможност да участват в контролни и подпомагащи органи, както и да се намесват пряко при въпроси от особено голяма важност.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Едно видео, което обяснява какво представлява демократичното образование и неговата история

 

 

История на демократичното образование

Демократични училища има в редица европейски страни, в САЩ, Израел, Австралия, Русия и други.

Философията, ценностите и принципите на демократичното образование се базират на теорията и практиката на известни хуманисти, психолози и педагози. Образователният модел носи в себе си принципи на хуманистичната психология – достойнството, правата и свободите на личността, принципи на съвременната педагогика за отношение към децата, принципи на съвременната психология за процеса на учене.

История от сайт ОДО 2

Най-значимите демократични училища, които съществуват и до днес и са вдъхновили създаването на стотици други такива са:

  • Съмърхил в Англия – основано през 1921г от психолога Александър Нийл
  • Съдбъри Вали в САЩ – основано през 1968 от Дан и Хана Грийнбърг
  • Демократичното училище в Хадера – основано от Яков Хехт през 1987г. Към момента в Израел има повече от 30 демократични училища.

Първото познато в света такова училище се намира в Англия, до Лондон, казва се Самърхил, основано преди близо 100 години – през 1921 година. То е официално признато от Великобритания и неговата диплома важи в цял свят. Оттогава до днес по света има стотици такива училища. От тях завършват щастливи и познаващи себе си и света хора, които не са престанали да обичат да учат и продължават да го правят през целия си живот. Всъщност може би и именно това е един от основните резултати в демократичното образование като модел – освен че децата намират своите сфери на интерес и талант, те запазват и естествения си стремеж да учат и обичат да го правят. А иначе специално за статистиката – според изследванията върху бивши възпитаници на демократични училища– те се реализират в най-различни сфери на живота. 72% от тях завършват университет след училището, една част от тях достигат академична научна степен или високи постове в компании. Но по-важното е, че 100 % от тях намират себе си за щастливи хора.

 

В Европа се е наложило названието „демократично училище”, но на различни места по света моделът се среща и под други наименования – свободни училища, „Съдбъри” училища. Европейската общност за демократично образование – EUDEC обединява училищата в Европа и популяризира този образователен модел като изключително важен за демократичните страни.

Мрежата и броят на тези училища се разраства – право пропорционално на разрастването на осъзнатите хора, които разбират тяхната необходимост и имат нужда от тях – имат нужда от места за своите деца, където целта на тяхното образование ще бъде да израснат като хармонични, осъзнати, отговорни личности.

Днес бумът на демократичните училища в развитите страни е огромен и тяхната бройка нараства с всяка изминала година. Нарастващото осъзнаване на необходимостта децата да израстват в демократични условия, за да се подготвят за живот в демократично общество и търсенето на такъв тип училища обуславя и предопределя тяхното развитие и бъдеще като моделът на бъдещето.

Има стотици демократични училища в цяла Америка. Над 10 % от училищата в Израел са демократични, а цялата образователна система в момента интегрира демократични практики. В Европа почти няма държава без демократично училище. Дори в консервативна и затворена Турция вече има демократично училище.

Карта на демократичните училища по света