academy_yellow_darkblue_site_featured

Академия за учители 3

За трети пореден път организираме Академия за учители!

 

Ден: 21 април 2019 г., неделя
Времетраене: 9:30 – 17:30/18:00 (в зависимост от темпото на групата)
Място: Илиев център

Facebook събитие: https://www.facebook.com/events/2179825692107091/

Водени от желанието да представяме и споделяме различни добри практики, които да зареждат в основите на учителската ни работа, да развият уменията в работата и връзките ни с децата, да подкрепят ежедневните ни мигове и предизвикателства в работата с ученето и децата, подготвяме за трети пореден път събитие, с което да се обогатим и от което да излезем вдъхновени и заредени с нови идеи с практична и приложна стойност.

Този път Академията ще бъде еднодневна и ще се състои от две основни работилници.
Всяка една от тях ще бъде с по-голяма продължителност, за да може по-задълбочено да се потопим в тях.


РАБОТИЛНИЦА НОМЕР 1:
Безопасната класна стая

Какво е нужно на децата, за да учат спокойно и да се чувстват добре?
Какви са необходимите условия/съставки за по-голямо разбирателство и лекота и как можем да ги осигурим, поддържаме и развиваме, така че да процъфтява?
Конкретни идеи, упражнения и инструменти, с които да можем да превърнем всяко място за учене (класна стая) място, в което ученето да има нужните условия, за да се случи.

Водещ: Маги Благоева 146231088275991
Позната основно като привърженик на демократичното образование, Маги е преди всичко човек и учител, който се интересува от това какво е необходимо, за да се случва ученето като естествен процес. Открива, че има принципи, които са базови и стоят в основата на ученето. Без тях, и най-иновативните методи за учене, и най-уникалните подходи и методи се провалят. Кои са тези принципи е онова, което иска да сподели. Този път няма да говорим за демократично образование, макар че може да правим препратки, не за друго, а само защото то съдържа тези принципи и в същото време, с последователност и намерение, те могат да бъдат развити при всеки образователен модел, защото са универсални.


РАБОТИЛНИЦА НОМЕР 2:
Коучинг подход, инструменти и умения за мотивиране и общуване между учители, родители и ученици.

Как можем да използваме коучинга в работата си като учители и как той може да ни подкрепи в ежедневните ни взаимодействия, задачи и отговорности?

Съвременните ученици са „окабелени“ различно от нас, техните родители и учители. Децата учат и помнят по различен начин и нашата задача е да пригодим стила си на общуване с тях, да сменим нагласата си към учебния процес и нашта роля и да търсим постоянно нови, иновативни  методи за грабване на интереса им. В тази работилница ще научите как коучинг подходът може да ви подкрепи в това начинание да направите взаимодействието си с учениците и родителите по-ефективно, преживяването на всички участници в образователния процес по-смислено и съобразено с интересите и възможностите на всяко дете. Ще получите и конкретни практически иинструменти за създаване на подкрепяща среда и вътрешна мотивация у учениците, както и за изграждане на умения у тях за целеполагане, планиране и изграждане на устойчива увереност в себе си и поемане на отговорност за постигането на учебни и лични цели.

Водещ: Теодора Каменова teodora_kamenova
Позната в коучинг средите като сертифициран и ICF акредитиран професионален коуч, както и като обучител на ментори/коучове.
Ценност за Теди е многообразието, умее да разбира (раз)личните гледни точки, да ги „превежда“, дори на един и същи език, помагайки на хората да общуват ефективно и да изграждат мостове на мир и разбирателство с околните. Вярва в това, че всеки човек има ресурсите да постигне целите и мечтите си, да развие хармонични, автентични и продуктивни взаимоотношения в професионален и личен план, да постига устойчиви резултати и траен успех. Поради тази причина, като коуч подкрепя хора и екипи от различни поколения, с разнопосочни виждания и разнообразна културна идентичност, като им партнира да открият и осъзнаят общите ценности и цели и същевременно да уважават различията и приемат уникалността на околните – хора с други виждания и поведенчески стил, от друго поколение, пол, културна идентичност, етническа принадлежност и т.н.
Лична кауза на Теди е образованието и тя посвещава не малка част от своето време в предаване на коучинг подхода и умения в тази сфера – в подкрепа на една от най-важните професии – учителят.


Цена: 20 лв.

За регистрация – на този мейл: magi.blagoeva@gmail.com

Вашият коментар