Общност за демократично образование

Сдружение “Общност за демократично образование” (ОДО) е юридическо лице  с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Сдружението  е учредено през януари 2014  с цел подпомагане развитието на активна гражданска позиция, в подкрепа на осигуряването на свобода в образованието.

Основната мисия на сдружението е създаването на демократично училище в България и популяризирането на демократичните практики в образованието.

obshnost

 

 

Кои сме ние?

Ние сме родители, учители, психолози, журналисти, юристи, архитекти, финансисти и други – хора с най-различни професии и роли в живота.
Ние сме ентусиасти, мечтатели, реалисти, скептици, оптимисти, критици…
Някои от нас имат опит в създаването и управлението на малки образователни общности, каквито са родителските кооперативи. Други – в организирането на различни мероприятия, занимания, инициативи и дейности за деца, в преподаването в традиционната училищна система или в отглеждането на собствените си деца и необходимостта да ги зачитаме и да се научим да учим от тях.
Но най-вече ние сме граждани с активна гражданска позиция по въпросите на образованието, демократичните ценности и зачитането на правата на личността.

 

Сдружението се учредява с цел подпомагане развитието на активна гражданска позиция, в подкрепа на осигуряването на свобода в образованието. В този смисъл Сдружението ще работи за:

Цели

  • създаването, прилагането и развитието на училищни модели, в които основна ценност са зачитане правата на личността и свободният избор на децата и младежите, в хармония с принципите на демократичното образование;
  • изграждането на общност от деца, родители, учители и граждани, ангажирани с идеята за свободно образование;
  • проучване и популяризиране на добри практики и практически насоки в областта на свободното и демократично образование и младежкото развитие.

Средства

  • организиране на срещи, семинари, обмени, обучения, тематични фестивали, конференции, пленери и други събития в национален и международен мащаб;
  • информиране на обществото за същността и ползите от демократичното образование чрез осъществяване на информационни кампании, публикации, прожекции и презентации, организиране на интерактивни тематични игри и по други начини;
  • сътрудничество с местни и чуждестранни организации, институции и специалисти, с органите на местно самоуправление и администрация, с представители на местната общност;
  • подкрепа на доброволчеството и доброволческия труд;
  • създаване, управление, сътрудничество и подкрепа на образователни центрове, училища и учебни заведения;
  • реализиране на проекти и програми в областта на демократичното и свободно образование и младежкото развитие.

Медиите за нас

Защо да учим децата, че имат право на избор

Група млади българи с проект за училище, което не отблъсква децата

Демократичното образование – раят на учениците

Урок по свобода

Първи стъпки в демократичното образование в България (Деница Илчева)