Център за демократично учене

Център за демократично учене е първото демократично училище в България.

Група родители и учители го създадохме през 2014 г., вдъхновени от идеите на демократичното образование.

Целта ни беше и все още е ЦДУ да е не само място за нашите собствени деца, но и да стимулира други групи от родители и учители в България, които да създават своите училища. Всяко демократично училище е различно и отразява вярванията на конкретната общност, която го създава и поддържа.