Академия за учители 2

АКАДЕМИЯ ЗА УЧИТЕЛИ
ВТОРО ИЗДАНИЕ: 28‐29 АПРИЛ 2018 Г.

Място на провеждане : в пространството на A hub на улица Христо Белчев No 3

Идеята за Академия за учители се роди от практиката – виждаме все повече учители,
които искат промяна в начина на преподаване, търсят различни възможности, с които
могат да организират работата си по-добре, да отговорят на различните роли, в които
учителят в днешно време трябва да влиза, да направят часовете си по‐интересни и по‐
полезни. Виждаме и все повече хора, които въвеждат и утвърждават в своята работа
различни методи и техники. Решихме да съберем всички заедно и да създадем среда
за взаимно учене и обмен на добри практики.
Целта на Академията за учители е участниците не само да се запознаят с различни
методи,техники, стилове на общуване, способи за решаване на конфликти, а и да могат с
лекота даприложат в класните си стаи това, което са научили. Да имат пространство, в което
могат да се срещнат със съмишленици и да обменят идеи, впечатления, търсения.

Записване за участие:
За да станете участник в Академия за учители трябва да направите следното:
‐ Попълнете формата за регистрация
‐ Преведете сумата от 30 лв. на следната сметка:
Банка ДСК
Получател: Сдружение „Общност за демократично образование“
IBAN ‐ BG91STSA93000021870982, BIC – STSABGSF
Основание за плащане: Академия за учители 2 и трите ви имена.
Местата за академията са ограничени.
За да присъствате на събитието очакваме Вашата регистрация и превод на таксата
най‐късно до 12 април 2018 г.
Таксата за участие служи като гаранция за Вашето присъствие и ще помогне за
осъществяването на следващата Академия за учители.
Таксата дава възможност за участие във всички работилници.
За повече информация:
Маги Благоева, 0877 05 88 41, Magi.blagoeva@gmail.com
Миглена Димитрова, 0886 81 32 88, mimas4emn@gmail.com