Снимки първа среща 2

Проектът DESC – демократично образование в държавните училища: Какво попитахме учителите от българските училища?

/снимка от първата среща по проекта в Брюксел/

/текст: Маги Благоева/

Попитахме учители и директори в българските училища:

 • Вярват ли, че има нужда от повече демократични ценности в училищата?;
 • Смятат ли, че учениците имат възможност да участват в организирането на учебния процес в държавните училища?;
 • Партньорството с родители част ли е от образователната политика и активностите на училищата?;
 • Вярват ли, че учениците са протагонистите в учебния процес?;
 • Смятат ли, че сътрудничеството между учители от различни класове е ключово за успешното планиране на учебните процеси?;
 • Разпространена практика ли е за учителите да окуражават учениците да развиват умения за управление на собствения си учебен процес?;
 • Взимат ли предвид учителите разнообразието сред учениците, техните различни умения, дарби, заложби, стилове на учене, скорост на учене и взимат ли предвид това, съставяйки своите програми и уроци?;
 • Поощрявани ли са дейности на открито (outdoor activities) в техните училища?;
 • Насърчавана ли е честата комуникация и обратна връзка между учители и родители?;
 • Какво е тяхното разбиране за демократичното образование?;
 • Смятат ли, че в контекста на демократични държави е необходимо да се промотира обучението на младите поколения в демократични принципи в училищата?;
 • Смятат ли, че държавните училища предават на учениците демократичните ценности по същия начин, както демократичните училища го правят?;
 • Мислят ли, че учителите от демократични училища могат да предложат своя опит и умения на учителите от не-демократични училища за обучение в демократичните ценности и елементи в образователния процес?;
 • Възможно ли е демократичното образование в страната ни?;
 • Как би се отразило то на мотивацията на учителите?;
 • Повишава ли то качеството на учене на учениците и допринася ли за превенция и предотвратяване на ранно напускане и изпадане от училище?;
 • Заинтересовани ли са да прилагат демократично образование в своите училища?;
 • Какви са според тях ползите от включването на практики от демократичното образование в тяхното училище?;
 • Какви според тях са основните ограничения и затруднения във връзка с включването на практики от демократичното образование в тяхното училище?;
 • Смятат ли, че образователната система в страната позволява на демократични училища да се развиват лесно?;
 • Какви биха били легалните законови структурни пречки за прилагането на демократично образование в тяхното училище?;
 • Какви са основните предизвикателства, с които по принцип се сблъскват в работата си?;
 • Какви са собствените им преподавателски методи/стратегии?;
 • Какъв педадогически подход прилагат – Монтесори, Валдорф, Френе, демократичен, никакъв?;
 • В каква организационна структура работят?;
 • Какви учебни материали използват?

И още много други…

Какво ни отговориха те?
Ще споделим съвсем скоро, след внимателния и подробен анализ на техните отговори!
Вълнува ли те какво се случва с образованието?
Какви ценности предаваме на децата си?
Какво можем да направим повече и по – добре?

Ако отговорите на тези въпроси са положителни, най-вероятно ще ти е интересно и полезно да следиш прогреса на проекта DESC!
Нашата цел е да подкрепим учителите и директорите от настоящата образователна система да синхронизират по-добре своите процеси с демократичните ценности и с елементите на демократичното образование, които ги развиват – възможности за повече избор, участие, активност, взимане на решения и ангажираност на младите хора в процесите, които им се случват!

Kartinka za Erasum 2

Вашият коментар