Картинка за обява

ЦДУ търси своя Директор/ We are looking for our Principal

Photo above by Marten Newhall on Unsplash

For English please scroll down.

Център за Демократично Учене – София – първото демократично училище в България, признато от ЕУДЕК/ Европейската общност за демократично образование търси своя Директор.

Маги Благоева, която изпълнява тази длъжност от създаването на Центъра, ще остане с нас и занапред. Дълбоко благодарни сме й за усилията, които положи в трудната задача да е начело на толкова нова и непозната за България образователна форма, която седма година доказва, че демократичното образование е възможно и в България. Заедно с това зачитаме изразената от нея нужда от почивка от директорските отговорности. Маги, заедно със съществуващия екип, ще бъде ценна подкрепа за новия член на Центъра!

В нашите представи идеалният кандидат познава от първо лице и то много добре Демократичното образование, практикува и споделя неговите ценности и принципи.
Иска ни се това да е човек, който е прекарал минимум три години в демократично училище – като ученик или учител, или поне да познава много добре процесите в едно Демократично училище.

Съществено за нас е този човек:
1) да умее да вижда „цялата картина“ в училище и как различните детайли и части й влияят и си взаимодействат – тъй като носи отговорност за всички процеси в училището;
2) да умее да общува с деца, учители и родители, включително като изслушва и взима предвид другата гледна точка;
3) Да има организационни умения, като например, екипна работа, умения за взимане на решения, умения за ефективно делегиране на отделни дейности, умения за даване и получаване на обратна връзка.

Важно е кандидатът:
· да вярва в модела на Демократично образование;
· да има преподавателски опит в среда на самонасочено учене;
· да има представа от детската психология;
· да бъде Благ, Надежден и Човеколюбец 🙂
Това са нашите представи, пък не се колебайте да ни изненадате!

Можете да изпратите своето Мотивационно писмо и CV на следния адрес info@odo.bg в срок до 20.04.2021 г.

The Democratic School of Sofia, the first democratic school in Bulgaria and member of the EUDEC, is looking for its new Principal.
Magi Blagoeva who is the Principal since the founding of the school is staying with us. We are deeply grateful for her efforts to carry out the difficult task of being ahead of such a new and unknown for Bulgaria educational model and proving for 7 years now that democratic education is possible in our country too. At the same time, we want to honour her need to have a break from managing responsibilities. Magi, along with the team in place will be a valuable support for the new member of the school.

In our view this will be a person, who has spent a minimum of three years in a democratic school, either as a student or a teacher, or at the least is very familiar with the processes in such a school.

It is essential for us that this person:
=> is able to see „the big picture“ in the school and how the different elements interact with each other, as she/he will be responsible for all processes in the school;
=> is able to communicate with children, teachers and parents, listen and take into account their points of view;
=> has organisational skills like teamwork, decision making, efficiently delegating responsibilities, giving and receiving feedback.

It is also important for us that the applicant:
*believes in the model of Democtartic education;
*has a teaching experience in a self-directed learning environment;
*has sound knowledge in children psychology;
*Is kind, reliable, and a people-loving person.

Those are our expectations, but you should not hesitate to surprise us!
We are looking forward to your CV and letter of intent at our e-mail address: info@odo.bg until 20.4.2021.

Вашият коментар