Семинар с Яков Хект

В средата на лятото на 2014, малко преди „Общност за демократично образование“ да се потопи в своята лична вълнуваща практика на демократичния образователен модел, почерпихме вдъхновение и безценен опит от Яков Хехт и неговите сътрудници от Educational Cities. Прекарахме три дни в интензивно учене за плуралистичното учене:), менторството, демократичното управление, които ни дадоха незаменима подкрепа за собствения ни старт в тази сфера.

Всеки да намери собствения си цвят – една от целите на демократичното образование. Откриването на собствения талант, мисия, цели – на собствената уникалност, е приоритет в демократичното училище.

Менторството е ключова част от демократичния образователен модел. На семинара с Яков Хехт, бъдещите учители в България имаха възможността да преживеят и двете страни на явлението „ментор“ – какво е това да си ментор и какво означава да бъдеш менторстван.

Едно от големите предизвикателства в демократичното образование е именно демократичното взимане на решения – учениците имат същия равен глас, както възрастните и взимат отношение по всички въпроси, които представляват интерес за тях.

Вашият коментар