Демократично образование в Пловдивския университет

Демократичното образование в университета

автор: Маги Благоева

Още когато реших, че искам да направя демократично училище, имах желание всички хора в България да разберат за този модел (демократично образование), за самонасоченото учене, за ползите и съвсем различния начин на израстване и учене, практикувани в демократичните училища по света, базирани на хуманистичната психология и ценности за човека и света – уважение и зачитане на всяка индивидуална личност, приемане на различието, равнопоставеност, свобода, отговорност, право на избор.
Мечтаех си, ако не всички хора, то поне всички учители да разберат за модела, неговите убеждения и ценности и как се отразява той на децата.

Демократичното образование е такъв модел, който ни води към промяна в парадигмата, трансформация на начина, по който мислим не само за децата, но за човешкото същество като цяло и за ученето, води ни до подлагане на преразглеждане и преосмисляне на собствените ни убеждения за хората и процеса на израстване и образоване/учене.

То е такъв модел, който неминуемо предизвиква интензивна реакция – от изумление и потрес ( „Стига бе, наистина ли?!“) през отхвърляне („Това не е възможно!“) до въодушевление и възхита („Защо не съм учил и аз в такова училище!“)
Затова за мен винаги е било важно да говоря, да разказвам, винаги да споделям повече и повече за него.

За учителите пък, особено за новите поколения идващи учители, винаги ми се е струвало нужно и важно да имат информация и допир с различните начини на подхождане спрямо децата, ученето и образоването.

Затова бе такава истинска радост, когато преди няколко години започнах срещи и разговори с учители, както и да посещавам български университети и да разказвам повече за демократичното образование на бъдещите учители. Първата ПОКАНА дойде от Софийския университет, а след това последва и Пловдивският.

И ето, че днес с радост можем да споделим, че, благодарение на иновативното мислене на ръководните лица в Пловдивския университет – в лицето на декана на Педагогическия факултет професор д. п. н. Румяна Танкова – демократичното образование вече е официално в програмата на магистърската степен „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

С повече от 120 студенти проведохме първите официални лекции по демократично образование през изминалия уикенд.

Можете да се уверите само чрез един поглед върху програмата на курса, колко сериозно подхождаме към темата.

Анотация и Програма

Курсът ще разгледа как, кога и защо възниква демократичното образование, как се вписва в по-широката картина на образователните системи, какви са отличителните му характеристики, принципи, ценности и философия, на които стъпва, кои са основните му елементи, какво е ученето като процес, какво означава самонасочено учене и как се осъществява, какво означава демократично самоуправление на едно училище, какво е менторството като процес в образователната система, както и как е възможна интеграция на елементи от демократичното образование в настоящата образователна система.

Теми:

Кратък преглед и история на образователната система. Ученето в училище.
Убеждения за човешката природа
Убеждения за ученето като процес
Убеждения за целта и задачите на училището при създаването му. Смисълът, целта и задачите на училището днес.
Демократично образование – история
Философия на демократичното образование – убеждения, ценности и принципи
Учене и учебни процеси – визия за процеса на учене. Самонасочено учене
Демократично самоуправление на училищна общност
Менторство
Сравнителен анализ с други образователни системи и подходи
Демократичното образование в настоящата образователна рамка – възможна интеграция на елементи
Нужни промени в образователната система в посока демократизиране на образованието и интегриране на зачитане на индивидуалността и уникалността на всяка личност и правото на избор – дискусия и идеи.

Вътрешното ми убеждение за ценността на тези знания за всеки, който иска да се посвети на работа с деца, намери своето реално отражение в контакта с бъдещите учители и обратната връзка, получена от тях след изминалите два дни за полезността на наученото дотук.

С интерес и любопитство, първият курс студенти, обучавани в демократичното образование в България, се гмурнаха наистина дълбоко в същността на демократичните училища.

Кой може да каже, че ученето и развитието не са едни от най-естествените човешки стремежи, след като всички така активно се стремим към тях?

Вашият коментар