Демократично образование в Пловдивския университет

Демократично образование в Пловдивския университет

Щастливи сме да споделим с вас, че демократичното образование вече присъства в официалната програма на магистрите по Предучилищна и начална училищна педагогика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Получихме покана моделът да бъде включен, а заслугата е на иновативния декан на Педагогическия факултет – проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова!

През изминалия уикенд 120 студенти се запознаха в детайли със спецификите на модела и ползите от самонасоченото учене. Повече подробности може да научите от разказа на Маги Благоева.

Вашият коментар