Skip to main content

IMG_20190308_154321

Избираме - дали да решим тест по история, от който ще получим жълтици за подкуп или да вербуваме цялото училище за революция. 'Ние избирамe подкуп!' 'А ние ще вербуваме!'

Избираме – дали да решим тест по история, от който ще получим жълтици за подкуп или да вербуваме цялото училище за революция. ‘Ние избирамe подкуп!’ ‘А ние ще вербуваме!’