Шеста училищна година в Център за демократично учене

Да бъдеш учител в свободно пространство за учене и израстване е голямо приключение, сериозно личностно развитие, истинско предизвикателство и включва много умения и качества. Сигурно сте попадали на някоя от нашите обяви за търсене на учител. За нас е истинска радост, когато взаимно успеем да се намерим с човек, който действително споделя и опитва да живее нашите ценности, искрен и автентичен е, обича децата и работата с тях, умее да присъства за тях и техните цели и умее да борави със свободата и отговорността. Виждате колко висока летва са всъщност тези критерии. Затова с радост ви представяме новия член на екипа ни, който ги олицетворява. Това е Анета, магистър по  „Актуална българистика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и бакалавър по „Българска филология“. Покрай любовта си към книгите, Анета прави и квалификация по „Библиотекознание и библиография“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, след което започва работа като библиотекар-библиограф; консултант по библиотерапия; организатор на дискусии, лекции, презентации, демонстрации, тренинг-срещи; еко работилници и творчески ателиета; „Аu pair” грижа за деца и др. Личните й хобита и интереси са свързани с декоративно-приложни изкуства и сътворяване с ръце, аранжиране и декорация, литература, приключенстване и още много други неща. Силните й страни са позитивна нагласа към света, емпатия, интуитивност, организираност, сръчност, изобретателност, наблюдателност и специално отношение към нюанса и детайла. Анета е един свободолюбив идеалист, който търси път към общуването и разбирането с всички хора. Иска да се посвети на каузата на демократичното образование, защото вярва, че професията не трябва да бъде просто работа, а призвание, начин на мислене и начин на живот. 

Снимка Анета 3„От първия ми ден в Център за Демократично Учене имам усещането, че върша нещо специално, вълнуващо и одухотворено. В ЦДУ имам възможността да бъда част от двигател за положителна промяна в образованието. Двигател, който изгражда активни, отговорни, пълноценни, свободни и позитивно общуващи млади хора. Демократичното образование уважава и зачита детето като равноправна личност. Дава свобода на избор и мотивира естественото човешко любопитство и стремеж към учене и развитие. Искам да изградя пълноценно общуване с децата и възрастните в училището. Представям си да го правя чрез споделяне, откритост, прозрачност в намеренията; чрез планиране и организиране на учебния процес; с помощта на игрови подход. Като своя цел в работата си поставям да помагам на децата да търсят и откриват своите силни страни. Да ги подкрепям в стремежа им към учене и развитие.“

 

Добре дошла, Анета! 

 

Радваме се, че се намерихме!

 

Вашият коментар