2019 пристига(1)

Свободно общуване

За последния ден преди ваканцията бяха организирани различни дейности в училище. Една от най-чаканите беше размяната на подаръци, в която участват деца и учители. Такива моменти много добре помагат да оцениш възможността за свободно общуване и опознаване, която децата и възрастните в демократичните училища имат. В случайната размяна на подаръци се случва така, че деца могат да изтеглят името на учител, чиито час не посещават или учител да изтегли името на дете, което не е записало негов предмет.

В демократичните училища деца и възрастни общуват извън рамките на групата, в която са записани и часовете, които водят. Често се случва учители, в чиито часове влизат предимно големи деца да помагат на по-малките ученици, да водят разговори с тях, да ги утешават или да им припомнят училищните правила. Много пъти се организират различни дейности, в които се включват деца от всяка възраст и учители на различни групи. По този начин взаимодействието между деца и възрастни не е сегментирано и затворено само в рамките на малка група и те имат възможност да се опознаят като човешки същества.

През 2019г. Център за демократично учене ви пожелава общуване отвъд границите на системата.

Вашият коментар