ДО в Пловдивски университет

Демократично образование в ПУ „Паисий Хилендарски“

Радостни и обнадеждени сме от получената покана да разкажем за демократичното образование на студентите от от магистърска програма „Алтернативи в образованието“ в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“.

Получихме тази възможност, благодарение на поканата на доцент д-р Елена Събева, за което сме й изключително признателни!

Датата на представяне е 7.12.2019 г., а студентите ще имат възможността да се срещнат с Маги Благоева, директор на Център за демократично учене.

Надяваме се и занапред повече бъдещи и настоящи учители да имат възможност да разбират за тази образователна философия!

Вашият коментар