Среща с Кристел

Да почерпим опит от … Кристел Харткамп – срещата

По-рано ви поканихме на среща с Кристел Харткамп – основател, родител и член на персонала в няколко училища по модела Съдбъри в Нидерландия.

Кристел се съгласи да ни отдели 2 часа, защото за нас е ценно да можем да чуваме такива споделяния на живо и най-вече, за да можем да задаваме въпросите, които ни вълнуват, свързани с ученето, доверието, спокойствието на родителите и като цяло функционирането на демократичните училища с повече опит по света.

Срещата се проведе на 28.11.2020 г., пълният запис можете да чуете и видите по-долу:

 

Вашият коментар