Самоуправлението в Демократичното образование и приложението му в традиционна класна стая

Работилницата е част от фестивала (не)Възможното образование. Регистрация за участие ТУК!

18.02.2018 г., неделя
13:00 – 14:30 ч.
Център за култура и дебат “Червената къща”, ул. „Любен Каравелов“ 15
зала “Пеша Николова”, ет. 2

Водещи: учители от Център за демократично учене

Тема на работилницата: създаване на среда на самоуправление в рамките на училищния клас.

Работилницата се занимава с един от основните принципи на демократичното образование, а именно демократичното самоуправление. То означава, че ученици и учители взимат заедно решения за почти всички аспекти на общото си ежедневие – обсъждат и приемат правила, търсят решения на проблемните ситуации, създават заедно среда на приемане на чуждите мнения и дискутиране на различните позиции в търсене на решения, които отговарят на ценностите на училищната общност и на личните мнения и предпочитания. Основен инструмент на училищното самоуправление е училищното събрание.

В работилницата ще научите как можете да създавате такава среда в рамките на училищния клас. Заедно ще изследваме кои въпроси могат да се възложат на учениците, как се създава среда на взаимно уважение и атмосфера на изслушване и изразяване на собствена позиция.

Работилницата е подходяща за учители от начален до горен клас.

Капацитет: 20 участника

Вход, предназначен за създаване и безплатно разпространение на сборник “(не)Възможното образование”: 3 лв /при заплатен вход за прожекцията преди работилницата, не се дължи допълнителен вход за работилницата/


За контакти с организаторите:

Facebook: Кинофестивал не-Възможното образование

E-mail: keremidchieva.nelly@gmail.com


footer-odo-fin5


Медийни партньори картинка

Вашият коментар