Брошура проект отрязана 2

Първа фаза на проект DESC

По-рано тази година разказахме за старта на проект, който ни е особено важен – свързан с проучване и разпространение на практики на демократичното образование в други училища, включително държавно финансирани. В момента сме в процес на изпълнение на първия му етап – проучване какво е разбирането и прилагането на демократичното образование в европейските училища. Проучването има […]

Прочети повече