Брошура проект отрязана 2

Първа фаза на проект DESC

По-рано тази година разказахме за старта на проект, който ни е особено важен – свързан с проучване и разпространение на практики на демократичното образование в други училища, включително държавно финансирани. В момента сме в процес на изпълнение на първия му етап – проучване какво е разбирането и прилагането на демократичното образование в европейските училища. Проучването има […]

Прочети повече

Detsa i kuche

Коне, кучета, делфини и … деца

С голямо вълнение за предстоящите напълно нови дейности в Център за Демократично Образование, споделяме с вас за състоялата се през месец май в Брюксел първоначална среща между партньорските организации по проект BUSTA (Building Skills through Training therapy Animals). В проекта участват шест партньорски организации от три страни – Белгия, Литва и България. В Белгия това […]

Прочети повече