TPM photo 1

Международна среща в София – проект BUSTA

През първата седмица на май, в уютната зала на Social Innovators България в София  се състоя работна среща между представители на организациите, работещи по проекта BUSTA (BUilding Skills through Training therapy Animals).

Срещнахме се хора от BOS (Brussels Outdoor School) – демократично училище в Белгия; EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities) от Белгия; Националния Морски музей на Литва, където се провежда асистирана терапия с делфини; Училище Мария Монтесори в град Клайпеда, Литва и от българската Фондация Пейнт и Куортър Хорс, чиято дейност е асистирана терапия с коне на деца със специални образователни потребности.

TPM photo 2

Живата среща предизвика възникването на множество нови идеи и ценни споделяния между участниците. Основната дискусия беше свързана с работата по трите проектни резултата:

1. Документален филм, представящ процеса на срещи и работа с делфини, коне и куче, през който са преминали децата в Белгия, Литва и България.
2. Доклад за въздействието на извършените дейности.
3. Ръководство за училища и организации, работещи с хора с увреждания.
Всеки един от проектните резултати има за цел да разпространи добрите практики, да даде иновативни идеи за изграждане на умения в училище, да повиши информираността за нуждите на хората със специални потребности и да спомогне за по-добро партньорство между различните институции.
BUSTA logo_text
Планирана бе и последната среща за трениране и обучение (Learning, Teaching, Training), която ще се проведе през месец септември в Белгия. Деца и възрастни от Център за демократично учене ще имат възможност да посетят центъра за обучение на кучета-асистенти към организацията Dyadis, а също и да се срещнат със свои връстници от демократично училище там.
В случай, че за първи път се запознавате с проекта, можете да прочетете двата официални бюлетина, публикувани до момента от ТУК и ТУК, както и съкратена информация във формат флаер ТУК.
Проектът се финансира изцяло от Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за неговото съдържание.

Вашият коментар