Partners in DESC

Проучване по проект DESC – резултати

В края на миналата година ви съобщихме за проекта DESC – „Демократично образование в училищата“ – свързан с проучване и разпространение на практики на демократичното образование в държавно финансираните училища на четири европейски държави, по който нашето сдружение е партньор. Повече за проекта на английски може да се прочете ТУК.

Разказахме ви и за първата фаза, в която направихме допитване до учители и директори в държавно финансирани и демократични училища – както в България, така и в Италия, Белгия и Естония.
Зададохме им най-различни въпроси, които споделихме с вас ТУК.

Сега искаме да споделим с вас и резултатите:
=> 98 процента от анкетираните учители в държавната образователна система споделят, че основните предизвикателства, с които се сблъскват в работата си, са нежеланието на децата да се ангажират с учебен процес, ниската активност и мотивация и биха желали подкрепа в тази посока;

=> 98 процента от анкетираните учители и директори смятат, че има нужда от повече демократични ценности в училищата и че в контекста на демократични държави е необходимо да се промотира обучението на младите поколения в демократични принципи в училищата.
Същите смятат, че по начина, по който са организирани процесите в момента, за държавните училища е по-трудно да предават на практика, а не на теория, демократични ценности по същия начин, както демократичните училища го правят.

=> 95 процента от анкетираните смятат, че учениците нямат възможност да участват в организирането на учебния процес в държавните училища, а го намират за важно и нужно.

=> 96 процента вярват, че е нужно учениците да бъдат протагонистите в учебния процес, но това не се случва в момента и те нямат възможност за избор и да управляват собствения си учебен процес.

Всички учители смятат, че е важно в съставянето на програмите и уроците да се взимат предвид разнообразието сред учениците, техните различни умения, дарби, заложби, стилове на учене, скорост на учене и намират за трудно това да се случва в момента по начина, по който е построена програмата.

Изглежда не са разпространени практики учителите да окуражават учениците да развиват умения за управление на собствения си учебен процес – това също се разпознава като важно, но трудно осъществимо в настоящата рамка на образователната система.

И нещо, което много ни зарадва:

=> 98 процента от анкетираните смятат, че учителите от демократични училища могат да предложат своя опит и умения на учителите от държавни недемократични училища за обучение в демократичните ценности и елементи в образователния процес, както и изразяват заинтересованост да прилагат демократично образование в своите училища. Те намират ползи от демократичните практики – както за учениците и качеството на учене – по-спокоен процес, по-малко напрегната атмосфера, повече желание, ангажираност и активност от страна на учениците, така и за мотивацията на учителите – по-голяма мотивация.

=> 96 процента от анкетираните оценяват реалистично настоящата ситуация на нашата образователна система и смятат, че тя не позволява на демократични училища и практики да се развиват лесно.
Според тях легалните законови структурни пречки за прилагането на демократично образование във всяко училище се коренят в ДОИ (държавните образователни стандарти), които всяко училище е задължено да следва, без да може да приложи гъвкавост, отразявайки и съобразявайки се с различната индивидуалност и дарби на всяко дете.

Анализът на проучването ни донесе както тъга, осъзнавайки за пореден път огромните трудности и предизвикателства, с които се сблъскват ежедневно учителите в една система, която не зачита детето като индивид и неговите интереси, желания и избори, така и надежда и оптимизъм, че осъзнаването от нуждата на промяна назрява все повече.
Screenshot DESC project

В подкрепа на идентифицираните нужди на учителите от четирите държави, проектът DESC разработи обучение, което да се предостави безплатно на гражданите от тези държави на техния език, за да е достъпно за всички.

Очаквайте повече информация съвсем скоро!


П.С. Още подробности за този проект ще обсъждаме по време на Европейската конференция за демократично образование между 1- ви и 7-ми август тази година, когато ще ни гостува Мартина Паоне от европейската мрежа QUEST – Quality Education in Europe for Sustainable Social Transformation – качествено образование в Европа за устойчива социална трансформация. Графика за участието на Мартина в програмата на Конференцията вижте ТУК.

Kartinka za Erasum

Вашият коментар