Skip to main content

Untitled

Всяко човече е специално изработено с добавени елементи от пластилин, дърво, канап, за да прилича максимално на хората от историческия период, в който се развива действието.

Всяко човече е специално изработено с добавени елементи от пластилин, дърво, канап, за да прилича максимално на хората от историческия период, в който се развива действието.