Видеа за демократичното образование

„Въпреки, че всички млади хора имат различни силни страни, всички са напъхани в една и съща кутия. Когато си обучаван в една кутия, губиш части от себе си. Как това те подготвя за избори, решения, за живота? Не е нужно ученето да изглежда по този начин! Демократичното образование е менторство, самоорганизация, решаване на проблеми, овластяване! […]

Прочети повече