BUSTA logo_text

Резултати от проекта BUSTA

Дойде краят на двугодишния проект BUSTA – BUilding Skills Through Training therapy Animals Project, чиято цел беше деца и възрастни да разберат по-добре хората със специфични нужди и как може да им се помогне чрез терапия с коне, кучета и делфини. Децата придобиха знания и умения, развиха нагласи и съзнателност в реални житейски ситуации, а с резултатите от проекта се надяваме да окуражим и други организации да включат подобни дейности в програмите си.
От българска страна взехме участие Общност за демократично образование чрез Център за демократично учене („ДемократичноТо“ в София) и Фондация Пейнт и Куортър Хорс, от Белгия – демократичното училище BOS (Brussels Outdoor School) и организацията QUEST – Quality Education for Sustainable Social TransformationEASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities) и Dyadis – организация за обучение на кучета-асистенти, от Литва – Националният Морски музей, където се провежда асистирана терапия с делфини, и училище Мария Монтесори в град Клайпеда.
Предлагаме ви да се запознаете с:
С любезното съгласие на Dyadis превeдохме на български тяхната книжка „Ич, едно необикновено куче“, в която се разказва за ролята на куче-асистент в живота на 17-годишния Натан с аутизъм.
За да я получите, достатъчно е да ни пишете съобщение на Фейсбук страницата!
Проектът се финансира изцяло от Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за неговото съдържание.

Вашият коментар