BUSTA logo_text

Проект BUSTA

По-рано ви разказахме за началото на проект BUSTA /BUilding Skills through Training therapy Animals/, в който Център за демократично учене имаше възможността да се включи и чиито дейности трябва да завършат през март 2024 г.. Ето и по-официална информация за него.

За да се адаптират образователните процеси към предизвикателствата на 21-ви век, училищата трябва да разчитат на иновативни и практически методи, да включват учениците в предизвикателни дейности и да съчетават новите образователни потребности със съществуващите учебни програми, насочени към създаване на активни, приобщаващи и отговорни граждани. За да се приложи този подход, в училищната екосистема трябва да се насърчават холистични умения, за да се даде възможност за по-трансдисциплинарен, ориентиран към учащите се и основан на предизвикателства подход. Ето защо учители и училищен персонал трябва да засилят развитието на ключови компетентности. С проекта BUSTA учениците ще имат възможност да окажат реално въздействие, което излиза извън границите на училището, върху живота на хората с увреждания: те ще разработят изследвания и съвместни действия за интегриране в помощни услуги с животни.

Цели
BUSTA ще насърчи иновативни и практически методи на обучение за ученици, които имат реално въздействие, като се интегрира обучението за терапия с животни. Проектът ще има за цел:

=> Овластяване на учителите да насърчават талантите на учениците чрез иновативна педагогика;
=> Овластяване на учителите да насърчават активното участие на учениците в реалния свят и приобщаването им чрез изграждане на съзнателност и психо-афективна връзка;
=> Овластяване на способността на учениците да развиват любопитство, да работят с предизвикателства и да разработват съвместно творчески решения;
=> Разширяване на капацитета на учениците да използват цифрови инструменти и съдържание за обмен на практики с партньорски училища.

Целеви групи
Ученици;
Учители и училищен персонал;
Доставчици на услуги за терапия с животни;
Лица с увреждания.
Дейности
Проектът ще разработи три основни елемента:

  1. Документален филм, отразяващ изследователския процес, проведен от учениците: дейности за повишаване на осведомеността и разбирането на съдържанието и целта на всяко обучение за животни, както и да се разберат различните видове увреждания, подпомагани от всяка терапия; и действия за определяне на нуждите от обучение на всеки партньор, както и за предаване на знания и опит.
  2. Доклад за въздействието и възпроизводството: оценка на развитието на уменията и анализ на движещите сили и пречките пред разширяването на този процес.
  3. Насоки за това как да се интегрира изграждането на умения в училищата чрез обучение на животни, предназначени за: училища, асоциации за терапия с животни и организации за хора с увреждания

Партньори

BOS (Brussels Outdoor School) – демократично училище в Белгия;

EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities) от Белгия;

неофициален партньор Dyadis – организация за обучение на кучета-асистенти от Белгия;

Националният Морски музей на Литва, където се провежда асистирана терапия с делфини;

Училище Мария Монтесори в град Клайпеда, Литва;

Общност за Демократично Образование чрез Център за демократично учене в България;

Фондация Пейнт и Куортър Хорс, чиято дейност е асистирана терапия с коне на деца със специални образователни потребности.

За развитието на проекта можете да следите тук и на ФБ страницата на ОДО, както и да заявите интерес чрез ТОЗИ ФОРМУЛЯР.

Проектът се финансира изцяло от Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за неговото съдържание.

 

 

 


Бюлетини по проекта – с развитието на проекта партньорите публикуваха 6 бюлетини за текущите дейности:

Бюлетин 1

Бюлетин 2

Бюлетин 3

Бюлетин 4

Бюлетин 5

Бюлетин 6


Вижте другите публикации за проекта:

Коне, кучета, делфини и … деца

Конете като терапевтични животни, част 1

Конете като терапевтични животни, част 2

Първа среща за обмен на знания

Пътуване до Литва

Среща с хора със затруднено зрение

Международна среща в София

Ценен гост в демократичното училище

Среща за учене и обмен на опит по проект BUSTA – част I

Среща за учене и обмен на опит по проект BUSTA – част II

Среща за учене и обмен на опит по проект BUSTA – част III

Среща за учене и обмен на опит по проект BUSTA – част IV

Среща за учене и обмен на опит по проект BUSTA – част V

Разкриване на ефекта от проекта BUSTA: изследване на по-нататъшното развитие отвъд Европа

Как ученици се включиха в тренирането на терапевтични животни

Резултати от проекта BUSTA

Вашият коментар