Шалва Амонашвили

Шалва Амонашвили, педагогика на сътрудничеството

Шалва Амонашвили

Дата: 16.02.2019 г. , събота
Час: 10:00 – 11:20 ч.
Място: Федерация на научно-техническите съюзи, зала 4 „проф. Асен Златаров“
Адрес: ул. „Г.С.Раковски“ 108 (до НАТФИЗ)
Вход: дарение с препоръчителна стойност 5 лв, предназначен за създаване и безплатно разпространение на сборник “(не)Възможното образование” 2019 (линк към Сборника от 2018 г. ТУК)

Осигурен детски кът!

„Съкровищата на хуманната педагогика. Шалва Амонашвили“, 15 мин.
Видео лекция, Русия
оригинален език: руски, субтитри на български
дискусия след лекцията с Генадий Матвеев, 60 мин.

работилница за учители, с предварителна регистрация ТУК, 90 мин


Шалва Амонашвили е грузински педагог и психолог, автор на педагогика на сътрудничеството или още наричана „хуманна“ педагогика, макар че в днешно време в полето на хуманните педагогики попадат и много други течения и подходи, които са предмет на Фестивал „(не)Възможното образование“. За част от неговите възгледи най-добре свидетелстват собствените му думи, откъси от книгата „Здравейте, деца! Как сте, деца?”:

„… Учените и досега спорят дали е нужно да обучаваме децата в играта и какво може това да им донесе. И мнозина са склонни към императивността, предсказват, че такова обучение може само да им навреди, тъй като ще им се стори, че ученето е игра. Не е ли по-добре още от началото децата да разберат, да почувстват и преживеят с какви трудности и неприятности е свързано ученето? А не се ли крие тук коренът на същото зло: изведнъж на децата да се стори, че ученето е само мъка и страдание?

Според мен е по-добре въпросът да се поставя така, че да се изясни психологическата същност на играта и да се реши на тази основа проблемът за характера на обучението. За играта водещото е възможността за свободен избор. Детето избира играта, то играе тази игра, докато му омръзне, и излиза от нея, щом почувства задоволяване на своята потребност.Чувството за свободен избор, както ми се струва, представлява психическата основа на играта.“

След видео лекцията „Съкровищата на хуманната педагогика“ на Шалва Амоншвили ще обсъдим неговите идеи с Генади Матвеев – български учител от руски произход, лидер на един от първите авторски екипи, проектирали и реализирали модел на иновативно училище в България през 90-те години. С него ще дискутираме основни принципи и методи на педагогиката на сътрудничество и реализация на новаторските идеи на хуманната педагогика в България.

Фейсбук събитие


За контакти с организаторите:

Facebook: Кинофестивал не-Възможното образование


Програма: пълна програма за разглеждане и сваляне от ТУК

Вашият коментар