Управителен съвет

Настоящ състав /избран през март 2021/

Христомир Йорданов

Мири е председател на УС от 2021 г.. Защитил е докторска степен по „Микровълнова техника“ пред Технически университет, Мюнхен. В момента е заместник-декан на „Немския факултет“ в Техническия университет, София и  преподава на студенти „Електроника“ и „Комуникационни техники“.  Ангажиран е с развитието на демократичното образование от 2015 година и е водил занятия по наука и работилница в Центъра за демократично учене. Има две деца.

Миглена Димитрова

Меги е член на УС и административен координатор на Общност за демократично образование. Завършила История в СУ с Педагогическа правоспособност, работила като Медиа планьор. Има две деца и последните години се занимава основно с алтернативни форми на образование, като основна нейна цел е създаване на работещо Демократично училище като част от палитрата от образователни алтернативи. Надява се на цялостна промяна в системата на образованието, свобода на избора и достъпност до качествено и адекватно на съвремието образование.

Владимир Минев

Влади споделя ценности, интереси и търсения в посока свобода, независимост, устойчивост, здраве и всички, свързани с това теми. Любител на природата и вегетарианец по етични причини. Търсач и реализатор на мечтите си, които често излизат извън рамката на „нормалното“ и общоприетото.

Полина Ницова

Поли е майка на две деца, които са част от ЦДУ. Следвайки интересите си в областта на интериорния дизайн, завършва образование в тази сфера, а впоследствие и в професионален план се отдава на това. След раждането на децата се фокусира върху отглеждането им и върху търсенето на начини за по-здравословен и осъзнат живот в съвременните условия. Знае, че децата имат вродено желание да учат и да се развиват, но то бива изкоренено след навлизане в системата, затова търси алтернативни методи на обучение за децата си.

Светлин Славчев

Светлин е баща на две деца, минал през много професионални пътеки в живота си.
Неговата страст е природата, градината и всичко свързано с отглеждането на чиста храна.
Вярва в Демократичното образование и в това, че всеки човек е роден свободен и не бива да се вкарва в никакви задължителни рамки. Което важи с пълна сила за децата, още от най-ранната им детска възраст.

 


Състав на Управителния съвет през прил 2017 – март 2021 /преизбран веднъж през 2019/

 

Нели Керемедчиева

Нели е председател на УС до март 2021 г.  Завършила магистратура „Администрация и управление“ към Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт, София. След 10-годишна работа във френска производствена фирма, напуска управленска позиция в търсене на дейност, с която да се чувства полезна за обществото. В момента работи на доброволчески начала по проекти на ОДО и други образователни организации; управлява проекта фестивал „(не)Възможното образование“. Един от основателите на Сдружението. Смята образованието за своя кауза и цени всички образователни подходи в спектъра на човеколюбивото образование.

Миглена Димитрова

Меги е член на УС и административен координатор на Общност за демократично образование. Завършила История в СУ с Педагогическа правоспособност, работила като Медиа планьор. Има две деца и последните години се занимава основно с алтернативни форми на образование, като основна нейна цел е създаване на работещо Демократично училище като част от палитрата от образователни алтернативи. Надява се на цялостна промяна в системата на образованието, свобода на избора и достъпност до качествено и адекватно на съвремието образование.

Борислав Господинов

Боби е член на УС. Завършил „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“, понастощем адвокат със собствена практика (Адвокатско дружество ГОСПОДИНОВ). Баща на 2 деца. Занимава се с образователни проекти, защото вярва, че така въздейства благотворно. Важно му е да съществуват различни и разнообразни образователни модели, измежду които родители и деца да могат да избират свободно.

Елица Буновска

Ели е член на УС. Магистър „Клинична социална работа“ и в процес на магистратура „Психо-социални интервенции с деца и семейства“, НБУ, София. В момента работи като клиничен социален работник към фондация „Цедака Шалом“. Има един син и опит в работа с: деца, семейства и възрастни от различни групи и общности, сътрудничество и подкрепа на екипи в училище в работата с децата. Вярва, че подкрепата на развитието и доброто образование на децата е една от най-важните и смислени задачи на обществото. Също така вярва, че родителят трябва да „следва“ детето, а не обратното.

Христомир Йорданов

Мири е член на УС. Защитил е докторска степен по „Микровълнова техника“ пред Технически университет, Мюнхен. В момента е заместник-декан на „Немския факултет“ в Техническия университет, София и  преподава на студенти „Електроника“ и „Комуникационни техники“.