Управителен съвет

Нели Керемедчиева

Нели е председател на УС и магистър „Администрация и управление“ към Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт, София. След 10-годишна работа във френска производствена фирма, напуска управленска позиция в търсене на дейност, с която да се чувства полезна за обществото. В момента работи на доброволчески начала по проекти на ОДО и други образователни организации; управлява проекта кинофестивал „(не)Възможното образование“. Един от основателите на Сдружението. Смята образованието за смислена област на дейност и цени всички образователни подходи в спектъра на човеколюбивото образование.

Миглена Димитрова

Меги е член на УС и административен координатор на Общност за демократично образование. Завършила История в СУ с Педагогическа правоспособност, работила като Медиа планьор. Има две деца и последните години се занимава основно с алтернативни форми на образование, като основна нейна цел е създаване на работещо Демократично училище като част от палитрата от образователни алтернативи. Надява се на цялостна промяна в системата на образованието, свобода на избора и достъпност до качествено и адекватно на съвремието образование.

Борислав Господинов

Боби е член на УС. Завършил „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“, понастощем адвокат със собствена практика (Адвокатско дружество ГОСПОДИНОВ). Баща на 2 деца. Занимава се с образователни проекти, защото вярва, че така въздейства благотворно. Важно му е да съществуват различни и разнообразни образователни модели, измежду които родители и деца да могат да избират свободно.

Елица Буновска

Ели е член на УС. Магистър „Клинична социална работа“ и в процес на магистратура „Психо-социални интервенции с деца и семейства“, НБУ, София. В момента работи като клиничен социален работник към фондация „Цедака Шалом“. Има един син и опит в работа с: деца, семейства и възрастни от различни групи и общности, сътрудничество и подкрепа на екипи в училище в работата с децата. Вярва, че подкрепата на развитието и доброто образование на децата е една от най-важните и смислени задачи на обществото. Също така вярва, че родителят трябва да „следва“ детето, а не обратното.

Христомир Йорданов

Мири е член на УС. Защитил е докторска степен по „Микровълнова техника“ пред Технически университет, Мюнхен. В момента е заместник-декан на „Немския факултет“ в Техническия университет, София и  преподава на студенти „Електроника“ и „Комуникационни техники“.