Представяне на обучение за учители по Демократично образование: теории и практики

partner logos

Уважаеми колеги, учители и директори,

Имаме удоволствието да ви поканим на представяне на първото по рода си безплатно
онлайн обучение в България за позитивни и успешни училищни практики,
демократично образование, самонасочено учене, вътрешна мотивация, ненасилствена
комуникация, методики за справяне с агресията и конфликтите и други важни теми,
свързани с ученето и образованието!

20 юни 2024

сградата на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“,
ул. Първи Май 5
село Селановци

Начало: 15 часа

Знаем, че всеки директор иска:
– спокойна и позитивна среда в училището
– спокойни и уверени учители
– спокойни, усмихнати и ангажирани деца
– развитие и успехи

Знаем и, че всеки учител иска:
– да има спокойна и позитивна атмосфера в класната стая
– да знае как учениците му могат да учат още по-добре
– да е наясно как работи техния мозък и какво го подкрепя в ученето
– да знае повече за тяхната мотивация и какво й влияе
– да има ангажирани ученици-партньори в учебния процес
– да знае как учениците да бъдат по-активни и участващи
– да разполага с разнообразни техники и практики за справяне с конфликтите в класната стая

Знаем всичко това, защото и ние сме учители, които искат същото, задават си въпроси и търсят
отговори!

С тази цел се включихме в международния ЕРАЗЪМ + проект DESC, чиято основна цел бе именно
да подготви и предостави безплатно обучение в принципите и практиките на демократичното
образование, самонасочено учене, вътрешна мотивация и още много други теми!

ЗАПОВЯДАЙТЕ на 20 юни от 15 часа в село Селановци да се срещнем, поговорим, почерпим и да ви представим 14-те различни модула, част от безплатното обучение, както и как всеки един учител може да се включи в него!

Ще ви очакваме!
За повече информация:
0888 235 248,
Ивалина Русинова,
ОУ „Н.Й.Вапцаров“,
Село Селановц

Вашият коментар