45068938_10156888469149124_5770402546313068544_n

Ненасилствена комуникация при работа с деца

45068938_10156888469149124_5770402546313068544_n

Работилницата е част от кинофестивал (не)Възможното образование. Изискват се регистрация и предварително заплащане за участие ТУК!

17.02.2019 г., неделя
17:00 – 19:00 ч.
Федерация на научно-техническите съюзи, зала 4 „проф. Асен Златаров“
Адрес: ул. „Г.С.Раковски“ 108 (до НАТФИЗ)

Водещ:

Камен Киров – магистър „Начална училищна педагогика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“; бакалавър „Философия“ СУ „Св. Климент Охридски“; Работил в детска градина с метода „Философия с деца“, Начален учител на 1-2 клас, учител в гимназия по дисциплините от Философския цикъл. Участвал в обучения за младежки права, права на човека, гражданско участие, студентско самоуправление, дебати. Водил обучения по темите с методите учене чрез преживяване и неформално учене; доброволец и стажант през годините в различни образователни организации, инициативи и читалища; участвал в обучения по емпатийно общуване (ненасилствена комуникация) през последните три години и прилагал ННК в начален и гимназиален етап. През 2018 е отличен с първа награда от „Институт по качество в образованието“ за прилагане на ННК в начален етап (в рамките на конкурс за образователни инструменти при работа с деца в риск).

Работилницата ще се състои от няколко части, включващи:

– Свързването на човешките нужди с човешките чувства (или какво представлява емпатията);

– Въвличането на учениците във вземането на решения, които ги касаят (или как се изграждат самоувереност, отговорност и разбирателство);

– Свързването отвъд ролите учител-ученик (или изграждането на доверие и връзката на нивото на човешката ни същност, която е една и съща);

– Възможности и граници в училище (личен опит, търсене и грешки – като част от процеса на свързване и учене в общност).

Работилницата е подходяща за:

– учители;

– родители;

– заинтересовани от ННК, както и от темите Емоционална интелигентност, Самонасочено учене, Агресия в училище, Социално-емоционална интелигентност, Знания, умения и отношения в училище.

Капацитет: 30 участника.

Изискват се регистрация и предварително заплащане за участие ТУК!

Фейсбук събитие


За контакти с организаторите:

Facebook: Кинофестивал не-Възможното образование


Програма: пълна програма за разглеждане и сваляне от ТУК

Вашият коментар