Игри кинофестивал 2019

С игрите искаме да направим подготовката за Кинофестивала по-забавна, да ви предизвикаме и да ви дадем възможност да спечелите двойни покани за всички прожекции от програмата (включват се дискусиите, не се включват работилниците).

Първата кръстихме „Децата говорят“. Иска ни се чуем тези, които обичайно са само обект на въздействие в образователните процеси, а ние вярваме, че са основните действащи субекти и заслужават да бъдат третирани като такива. Също така сме се уверили от личен опит, че чистият и необременен ум на децата често е източник на прозрения, на които възрастните са неспособни. Също толкова често обаче няма нито кой да ги попита, нито кой да ги чуе.

Децата говорят игра

Задайте на вашето дете или децата, с които работите, един или повече от въпросите по-долу и споделете отговорите им с нас до 27.01. Трите цитата, събрали най-много харесвания, ще получат двойни покани за всички прожекции от Кинофестивал не-Възможното образование 2019.

 
Кой учи паяка да плете паяжина?

Какво искаш да се научиш да правиш?

Как би изглеждало мечтаното от теб училище?

Отговорите изпращайте като съобщение на Фейсбук страницата на Фестивала или на имейл keremidchieva.nelly@gmail.com, ако не ползвате Фейсбук.

Вашият коментар