автор: Александър Пожарлиев, педагог-съветник в 151 училище през описания период

Забрав/н/ените иновации – 151 СОУПИ

автор: Александър Пожарлиев, педагог-съветник в 151 училище през описания период
автор: Александър Пожарлиев, педагог-съветник в 151 училище през описания период

Дата: 16.02.2019 г. , събота
Час: 14:00 – 17:00 ч.
Място: Федерация на научно-техническите съюзи, зала 4 „проф. Асен Златаров“
Адрес: ул. „Г.С.Раковски“ 108 (до НАТФИЗ)
Вход: дарение с препоръчителна стойност 5 лв, предназначен за създаване и безплатно разпространение на сборник “(не)Възможното образование” 2019 (линк към Сборника от 2018 г. ТУК)

Осигурен детски кът!

Презентация и дискусия


151 СОУПИ (Средно общообразователно училище с профилиране по интереси) може да се определи като първото чартърно училище в България. Реализирано през 1990 г. въз основа на конкурс, обявен от Министерството на просветата, то се явява, както и 98-мо Начално училище в Илиянци, до голяма степен резултат от срещи и дискусии на неформална педагогическа общност в продължение на 2-3 години.

От 1990 до 2002 г. 151 СОУПИ работи и се развива практически като иновативно училище (макар че по това време терминът още не съществува), под наблюдението на Експертен съвет. В училището са апробирани и реализирани над 40 педагогически технологии, в това число уникални за България, като:

– Цялостна организация на учебната работа от 5 до 12 клас в групи до 18 ученика и в потоци до 40 ученика, в 80-минутни блокове;

– Нециклично учебно разписание, позволяващо гъвкав график на обучение, модулни учебни предмети, интензивни курсове и др;

– Съчетаване на пълен обем общообразователна подготовка и пълен обем професионална подготовка в гимназиална степен и съдържателното им интегриране;

– Ежегодна защита на годишна продукция от всеки ученик във всеки профил;

– Премахване на системата на класното ръководство и заместването й с Училищна педагогическа служба, а Часът на класния – с програма за социални умения и личностно развитие „СТИЛ” (Социални техники и изкуства на личността);

– Училищна корекционна група за работа с ученици с обучителни дефицити;

– 100% електронна училищна документация (в първите години – практически без хартиена);

и други.

В описания период Юрий Анджекарски е директор на училището,  а Светлана Нанчева – педагог-съветник и ръководител на Училищната педагогическа служба. От тяхната презентация  ще научим подробности за новаторските практики на училището. Ще имаме възможност и да поработим заедно по предизвикателство, зададено от тях, което да ни помогне да преосмислим образователните пространства, с които сме свързани, а защо не – и да ги подобрим.

Фейсбук събитие


Заглавната картина е дело на Александър Пожарлиев, педагог-съветник в 151 училище през описания период, нарисувана за корица на книга за работата на педагог-съветниците, която не вижда бял свят. Впоследствие същата картина е нарисувана от автора на стената в коридора до директорския кабинет в 151 училище, заличена при последващи ремонти.


За контакти с организаторите:

Facebook: Кинофестивал не-Възможното образование


Програма: пълна програма за разглеждане и сваляне от ТУК

Вашият коментар