Едно училище за всички

Едно училище за всички

Едно училище за всички

Дата: 23.02.2019 г. , събота
Час: 10:00 – 12:00 ч.
Място: Федерация на научно-техническите съюзи, зала 4 „проф. Асен Златаров“
Адрес: ул. „Г.С.Раковски“ 108 (до НАТФИЗ)
Вход: дарение с препоръчителна стойност 5 лв, предназначен за създаване и безплатно разпространение на сборник “(не)Възможното образование” 2019 (линк към Сборника от 2018 г. ТУК)

Осигурен детски кът!

Едно училище за всички, 51 мин.
2016 г., България
оригинален език: български
Режисьор: Ирена Даскалова

дискусия след филма, 60 мин.
специални гости за дискусията: Стефка Чинчева от Център за приобщаващо образование


Филмът „Едно училище за всички“ (режисьор Ирена Даскалова) е авторски продукт на Център за приобщаващо образование и отразява искрено и автентично работата по програма „Едно училище за всички“, финансирана от Фондация Америка за България. Програмата се осъществява в две фази в периода 2014 – 2019 г. и има за цел изграждането на първия български Модел за изграждане на приобщаваща среда и неговото апробиране в общообразователни училища в страната.

Филмът представя усилията на учители и екипи от партньорските училища във фаза 1 на програмата да се справят с предизвикателствата на това да работят с различието в обща класна стая – изискване, пред което ги изправя съвремието, тенденциите в образователната система, но и собствените им нагласи.

В отговор на тези и други споделени трудности, с които Центърът се е сблъсквал в работата си на терен в българските общообразователни училища, през 2014 година те създават първия български Модел за изграждането на приобщаваща училищна среда. Първоначално започват с разбирането, че онова, което е необходимо на учителите в най-голяма степен е инструментариум – техники, подходи, методи, с които учителите да разпознават обучителни трудности и да подкрепят децата. Съвсем естествено акцент на работата с учителите през първата година на Програмата е поставен върху техните педагогически практики, което част от филма илюстрира.

В процеса на работа Центърът предоставя за партньорските училища системна подкрепа под формата на иновативни методи и инструменти в помощ на учителите. Скоро обаче става ясно, че въпреки заявения интерес на голям брой учители, много малък процент от тях успяват реално да се възползват от тези нови подходи. Твърде малко от тях ги използват в работата си, а когато това все пак се случва, често остава изолирана практика на един конкретен учител в една конкретна класна стая. Тогава възниква въпросът: „Ако се стремим към  цялостна промяна в училището,  а само двама или трима учители приемат и следват принципите на приобщаващото образование в работата си, могат ли тези учители да направят училището приобщаващо?“.

За Центъра приобщаващото образование не е самотно усилие на един учител в една класна стая, а е колективен труд и отговорност на всички в училище. Ето защо филмът се опитва да опише усилията на различните участници в подкрепата на две деца и различните гледни точки към техните трудности.

Приобщаващото образование не е подход за работа изключително за деца със специални образователни потребности. Приобщаващото образование осигурява подкрепа за децата със СОП, но следва да е възможност за подкрепа на всяко дете, което в даден момент от живота си може да има нужда от допълнителна подкрепа и грижа. В този смисъл приобщаващото образование е за всички деца. Нещо повече, възрастните (директори, учители, специалисти и непедагогически персонал) в училище също трябва да се чувстват приети и ценени, а всеки родител – спокоен за безопасността и развитието на своето дете и добре дошъл в училище – т.е. приобщаващото образование е за всички в училище.

Такова разбиране за промяна изисква подход и целенасочена и осъзната ежедневна работа, в която училището разглежда себе си като учеща се организация – такава, която системно анализира своите практики и прави необходимите промени в резултат на разбирането и идеите, до които достига в процеса на този анализ и съгласно своя уникален контекст. Именно такъв подход предлага Моделът за изграждане на приобщаваща училищната среда на Център за приобщаващо образование.

Фейсбук събитие


За контакти с организаторите:

Facebook: Кинофестивал не-Възможното образование

E-mail:  kinozaobrazovanie@gmail.com


Програма: пълна програма за разглеждане и сваляне от ТУК

Вашият коментар