Защо го правим?


shapka2В свят, който се променя с все по-бързи темпове, една човешка институция – традиционното училище – остава почти същата, както при създаването си преди повече от 100 години. Създава се впечатление за промяна с модифициране на повърхностни негови елементи. В досегашната си работа, ние от Общност за Демократично образование, установихме, че твърде често хората дори не осъзнават, че образованието може да се осъществява по друг начин; в общественото пространство темата често се изчерпва със скандални негативни новини и постижения на олимпиади. Същевременно именно чрез подходящо образование се създават предпоставки за решаване на всички останали проблеми. Не трябва да забравяме, че решенията и действията се предприемат от грамотни, активни и мислещи хора. Кинофестивалът за документални филми на тема образование „(НЕ)ВЪЗМОЖНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ предвижда провеждане на кинопрожекции на филми за образование, дискусии сред участниците след всяка прожекция и работилници за учители за предаване на практически умения в областта на алтернативното и иновативно образование. Кинофестивалът има за цел да адресира дефицита в медийното и обществено пространство на достатъчна като обем и достъпност информация за разнообразните форми, по които образованието може да се случва, има амбицията да предизвика дискусии на тема образование, насочени към корените на наблюдаваните проблеми и възможните решения, както и да обедини основните субекти в учебния процес: учители, ученици и родители. Търсената промяна е да се повиши разбирането на обществото за това, че има повече от един начин за образоване, че тези разнообразни възможности се практикуват от много години и имат доказани положителни резултати или най-малкото да бъдат предизвикани участниците да мислят за образование и да припознаят темата като изключително важна за бъдещето на всички ни.

Защо кинофестивал и защо “(не)Възможното образование”?

Кинофестивалът (не)Възможното образование е реализация на наша мечта да запознаем колкото е възможно повече хора в България с разнообразните начини, по които образованието може и реално се осъществява по света. Макар да сме избрали за наша кауза демократичното образование в България, бързо се уверихме, че споровете около образованието в нашата страна почти винаги целят формирането на един универсален модел, който да бъде “най-добрият” или да налага посока на сравнение и съревнование между различните педагогики. Според нас няма нужда от търсене на един модел, защото красотата и креативността на човечеството се създават именно от различията помежду ни. Днес вече не е важно всички да знаят и могат едни и същи неща – това е имало своята полза по време на индустриалната епоха, която е вече в историята и стои в основата на концепцията на традиционното образование. Сега имаме нужда от точно обратното – индивидуалните, дребни и големи различия помежду ни, създават стойност и безкрайни възможности за решение на сложните проблеми, пред които сме изправени като хора и общности. Разликите са безчет, тук изброяваме тези, които според нас са свързани най-пряко с образованието:

  • Всички учим по различен начин – някои чрез лекции, други чрез движение, трети чрез правене, четвърти чрез разговори, пети чрез изкуство, шести чрез наблюдение… често учим от природата или от най-добрите си приятели;
  • Всеки от нас учи с различно темпо и интензивност – някои по-бавно, други по-бързо, трети по-повърхностно, четвърти по-задълбочено /според интереса си към темата/. Всички имаме собствен ритъм – дневен, месечен, годишен и т.н. Едни са най-ефективни сутрин или в студено време, други – вечер и на топло, трети имат нужда от следобеден сън, четвърти се хранят само веднъж през деня, имаме “добри” и “лоши” дни и т.н.;
  • Ние учим по различно време – всеки знае, че в определен момент от живота си една тема не го е интересувала въобще, а в друг е станала важна за него; всеки знае, че не може да учи нищо странично, когато е разстроен, тъжен, отчаян или силно развълнуван и заинтригуван от една конкретна тема;
  • Учим според конкретния ни културен и социален контекст – това, което е стойностно за нашите семейство, приятели и общност, към която принадлежим;
  • Всички се интересуваме от различни неща и научаваме най-добре нещата, които предизвикват нашия ентусиазъм – всеки го знае от личен опит и въпреки това продължаваме да настояваме, че всички деца трябва да учат едно и също нещо, в един и същ период от живота си, в едно и също количество и качество /нямаме такива очаквания към възрастните!/;
  • Всички имаме определени области, в които сме по-добри – може би дори гениални, и други такива, в които ни е по-трудно. За да създаваме най-много стойност за себе си и за другите трябва да имаме възможност да развиваме силните си страни вместо да се опитваме да можем всичко по малко.

Вярваме, че индивидуалните различия трябва и могат да бъдат уважени и това би довело до едно човеколюбиво образование, което да отразява особеностите на човешката същност. Вярваме, че такова зачитане ще създаде оптимални условия за развитие и реализация на личния потенциал на всеки човек, както и за повишаване на усещането за щастие и удовлетвореност на хората, независимо от възрастта им.

Избрахме името с надеждата, че този вид образование, който в България все още е масово невъзможен, лесно може да стане възможен. Достатъчно е да се откажем от едно НЕ и да кажем ДА на реализацията и благополучието на децата ни.

Посетете събитията от фестивала /вижте програма 2018програма 2019, програма 2020/ и се запознайте с разнообразните и реални решения, които са на наше разположение!

На разположение за ползване и сваляне са още Сборник 2018 и Сборник 2019 с подробни материали за представените методи и подходи в съответните издания!

ФБ страница на фестивала: https://www.facebook.com/Kinozaobrazovanie/

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCG2lx8eeqB1BVHeojSvSKhQ

Благодарим за помощта и съдействието на: Мариана Банчева от Института за прогресивно образование, екипа на Център за приобщаващо образование, Ангел и Здравко от „Позор“, Калина Симидчийска от Национална мрежа на родителите, Милена Ленева от фондация „Темпо“, Анна-Мария Йоцова от Институт Монтесори България, Красимир Ставрев от студио ПУНКТ, Ивайло Николов, Вихрена от „София филм фест“, Надя от Фронт Филм, Надежда Иванова и студентите от курса по филмов превод в МП Преводач-редактор към СУ, Елдора Трайкова за „Кеймбридж“, Теа Петрова и Галина Спасова за „Методът“, посланиците на Фестивала, водещите на работилниците, всички доброволци от Общност за демократично образование и още много други, без които реализацията на фестивала нямаше да бъде възможна!


За контакти с организаторите:

Facebook: Кинофестивал не-Възможното образование

E-mail: keremidchieva.nelly@gmail.com


 

 

footer-odo-fin5


Медийни партньори картинка